Take van ‘n begrafnis ondernemer  

Die begrafnis ondernemer verteenwoordig sy maatskappy in die ooreenkoms met die publiek. Hy is die persoon wat sorg vir meeste aspekte van die reelings van die begrafnis.

 

Die begrafnis ondernemer het geen voorkeure oor begrafnisse nie en verskaf volledige begrafnisse vir die volgende soorte begrafnisse:

 • Kulturele begrafnisse.
 • Nie-godsdienstige begrafnisse.
 • Godsdienstige begrafnisse.

  

Hulle sorg vir die volgende reelings en elke aspek word met die grootste noukeurigheid verrig:

 • Optel van die oorledene se liggaam van die huis of hospitaal na die perseel van die begrafnis ondernemingsgenootskap.
 • Kosmetiese versorging, was en bekleding van die liggaam van die oorledene.
 • Die pas en verkiesing van ‘n geskikte kis. Dit word aan die familie voorgele wat dan hulle keuse maak volgens die begragnispolis en wat hulle in staat is om by te betaal as hulle ‘n beter en mooier afgewerkte kis verkies.
 • Die samesprekings met die oorledene se familie oor watter liedere in die kerk gesing sal word, enige spesiale reelings, enige spesiale boodskappe en wie sal optree as draers by die kerk en die graf.
 • Samesprekings met die persoon wat die begrafnis sal waarneem oor sy spesiale boodskap wat hy vermeld wil he. Hierdie inligting word dan in die begrafnis pamflette gedruk.
 • Hulle handig die pamflette by die kerk uit.
 • Die begrafnis ondernemer reel ook met die agtergeblewendes oor die verskaffing van blomkranse op die kis en moontlike rose aan die naasbestaandes om op die kis te plaas, asook die verskaffing van roosblare vir die mense wat die ter aard bestellling in die begrafplaas bywoon.
 • Die opberging van die liggaam van die afgestorwene in die koelkamer fassiliteite van die begrafnis ondernemer.
 • Die vervoer van die liggaam van die afgestorwene vanaf die begrafnis ondernemer na die kerk of die kapel van die begrafnis ondernemer.
 • Die begrafnis ondernemer sal tydens sy gesprek met die naasbestaandes verneem hoeveel naasbestaandes daar is en daarvolgens reel hoeveel motors beskikbaar gestel sal word vir die vervoer van hierdie naasbestaandes vanaf die huis na die kerk en dan na die begrafplaas.
 • Die aankoop van die begrafnis standplaas by die besondere kerkhof.
 • Die bespreking van die tyd van die begrafnis by die begrafplaas.
 • Die omsien daarna dat die graf betyds gegrawe is.
 • Die spesiale versorging van die graf deur dit uit te voer met die kunsmatige gras.
 • Die werklike ter aard bestelling met die beste outomatiese hysers by die graf.

 

Dit word ook van die begrafnis ondernemer verwag om simpatieke ondersteuning aan die oorledene se familie gedurende hierdie tyd te bied. Die begrafnis ondernemer is in werklikheid ‘n organisatoriese spesialis, want niks mag by of tydens die begrafnis skeef loop nie.

Wanneer daar ‘n verassing van die liggaam van die oorledene verkies word, hanteer hulle ook hierdie procedure met die nodige respek volgens die keuses en voorkeure van die agtergeblewene se familie.

Met die toestemming van die naasbestaandes se familie mag daar ook besoeke aan die ontslapene se liggaam voor die begrafnis gereel word.

In die hande van ‘n goeie begrafnis ondernemer het die familie van die oorledene ‘n steunpilaar gedurende hierdie moeilike tyd. Hulle kan gerus dat alle sake noukeurig met respek hanteer sal word.

 

Klik hier om verder te lees op on Engelse Webwerf.